Prima pagina

(1) Directia Silvica Giurgiu are ca obiect de activitate:
a) aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionand pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului, pe care il administreaza, precum si pentru gospodarirea fondurilor de vanatoare si de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea si valorificarea, prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in conditii de eficienta economica, exercitand si atributii de serviciu public cu specific silvic;

(2) Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si se valorifica din fondul forestier proprietate publica a statului sunt:
a) masa lemnoasa pe picior, provenita din taieri de produse principale, secundare, accidentale si de igiena ale padurii si sub forma de sortimente, precum si produsele rezultate prin prelucrarea primara a lemnului;
b) alte produse lemnoase: arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, puieti forestieri, altele de aceasta natura;
c) produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: vanatul viu din crescatorii si din cuprinsul fondurilor de vanatoare, carnea de vanat, trofeele de vanat si coarnele cazute in mod natural, fructele de padure, semintele forestiere, plantele medicinale si aromatice din flora spontana.

(3) Directia Silvica Giurgiu poate desfasura actiuni de silvoturism si agrement, folosind eficient capacitatile proprii.

(4) Diretia Silvica Giurgiu poate gospodari, pe baza principiilor enuntate mai sus, si suprafete de fond forestier, proprietate privata sau apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, pasuni impadurite, perdele forestiere, pe baza de contract.

Copyright � 2007 DS Giurgiu | Concept & Design by NetDesign SRL