Prima pagina

Directia Silvica Giurgiu este subunitate a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

Are in administrare fondul forestier proprietate publica a statului, inregistrat ca atare in amenajamentele silvice si in raportarea statistica SILV 1, actualizat pe baza intrarilor si cedarilor de terenuri legal efectuate.

Directia Silvica Giurgiu administeaza bunurile proprietate publica a statului, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita, in conditiile prevazute de lege.

Bunurile proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva prin DS Giurgiu, fiind inalienabile, se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acesteia, cu exceptia fondului forestier care figureaza in inventarul public, si au regimul prevazut de lege.

Copyright � 2007 DS Giurgiu | Concept & Design by NetDesign SRL